ŚWIADECTWA OCHRONNE URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Informujemy, że informacja o rejestracji niżej wymienionych znaków towarowych została zamieszczona w numerze 3/2017 ” Wiadomości Urzędu Patentowego”:
znak towarowy słowno-graficzny: DETECTIO PRYWATNE BIURO ŚLEDCZE nr zgłoszenia Z-442637 w klasach 41 i 45
znak towarowy słowny:PRYWATNE BIURO ŚLEDCZE-DETECTIO nr zgłoszenia Z-442635 w klasach 41 i 45
Prawo ochronne trwa od: 2015-05-18
swiadectwo ochronne 2swiadectwo ochronne 1

Pozostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: