Powrót do Dla Biznesu

Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu

Celem działań Prywatnego Biura Śledczego – Detectio jest wdrażanie systemowych rozwiązań, które mają przeciwdziałać ujawnieniu istotnych informacji o działaniach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Niektóre obszary aktywności PBŚ:

 • Prowadzenie czynności operacyjnych i śledczych w sprawach działania na szkodę firmy,
  opracowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa,
 • nadzór i planowanie ochrony obiektów i opracowywanie protokołów bezpieczeństwa,
  zabezpieczenie kontrwywiadowcze firmy i kontrola kadry zarządzającej,
 • badanie dokumentów autoprezentacyjnych i referencji kandydatów,
  okresowa kontrola lojalności pracowników,
 • planowaniu instalacji i nadzorowaniu technicznych środków bezpieczeństwa
 • szkolenie pracowników przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa biznesu.

Powyższe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu. Eksperci PBŚ- Detectio przeprowadza analizę zagrożeń a następnie opracują i wdrożą program naprawczy w państwa firmie.

Szczegóły dla zainteresowanych usługą przekazywane są w trakcie bezpośrednich spotkań.