Powrót do Dla Biznesu

Wdrożenie RODO – Ochrona Danych Osobowych

Wdrożenie RODO dla firm.

Wdrożenie RODO w firmie

Zachęcamy do skorzystania z usługi przygotowania firmy do zasad RODO przez naszą firmę. W skład przygotowania firmy do zasad RODO wchodzi:

  • audyt zgodności obecnej dokumentacji i systemów informatycznych z RODO
  • wykonanie szacunku ryzyka dla ochrony danych osobowych
  • przygotowanie procesów biznesowych
  • przygotowanie procedur bezpieczeństwa
  • przygotowanie systemów IT
  • przygotowanie dokumentacji (polityka prywatności, procedury, klauzule poufności, umowy, powierzenia danych osobowych)
  • szkolenia pracowników w zakresie RODO
  • monitorowanie wprowadzonych procedur

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie – Kontakt.

Zapraszamy także osobiście do siedziby naszej firmy w Toruniu.

Wdrożenie RODO - Ochrona Danych Osobowych

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO / Eng. GDPR)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie Generalnego Inspektora Danych Osobowych – Rozporządzenie.

Założenia ogólne RODO

Celem Rozporządzenia jest powstrzymanie przekazywania danych osobowych nieodpowiednim podmiotom. Dotychczas dane osobowe i dane teleadresowe były przekazywane do kolejnych podmiotów bez żadnej regulacji. Co to oznaczało dla konsumenta? Nieustanne zasypywanie ofertami i reklamami na usługi, których nigdy nie zamawiał. RODO wprowadza ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych i wprowadza szereg praw, dzięki którym konsument może dane edytować lub usunąć z bazy (poprzez przesłanie informacji do administratora bazy lub Inspektora Danych Osobowych). Dla firm to jednak szereg nowych obowiązków i odpowiedzialności za powierzane dane, dlatego należy jak najszybciej przygotować firmę do pracy zgodnie z zasadami RODO.