Powrót do Dla Biznesu

Wariograf dla biznesu

Wariograf zwany potocznie wykrywaczem kłamstw jest urządzeniem służącym do analizowania fizjologicznych reakcji organizmu człowieka, które są wykładnią emocji i jego reakcją na otoczenie zewnętrzne. Ze względu właśnie na tę specyfikę wariograf, coraz częściej, przez poligraferów nazywany jest urządzeniem do certyfikowania prawdomówności.

Usługi z użyciem wariografu

Prywatne Biuro Śledcze- Detectio oferuje jedyne profesjonalne na terenie północnej Polski:

  • Badania rekrutacyjne i weryfikacyjne pracowników.
  • Badania osób w celu weryfikacji i falsyfikacji stawianej tezy.

Eksperci pracujący dla Prywatnego Biura Śledczego-Detectio, to emerytowani oficerowie KGP, członkowie Stowarzyszenia Poligraferów Polskich, posiadający staranną wiedzę teoretyczną i wieloletnią praktykę w prowadzeniu badań poligraficznych i opracowaniu ich wyników. Na każdym etapie negocjacji z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi , możemy okazać pełne referencje, świadczące o profesjonalizmie naszych ekspertów.

Znaczenie wyników dla pracodawcy:

  • Zweryfikowanie niewielkim kosztem danych o przeszłości zawodowej osoby/ osób starających się o zatrudnienie.
  • Wykrywanie osoby/osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.
  • Ujawnienie niektórych cech związanych z psychologicznymi i społecznymi deficytami osób ubiegających się o pracę.
  • Zidentyfikowanie osoby/ osób nielojalnych wobec pracodawcy, pracujących na rzecz konkurencji.
  • Zminimalizowanie kosztów związanych z rotacją kadr oraz zdecydowana poprawa trafności doboru kandydatów na określone stanowiska.

Warunki współpracy: Ceny badań jak także inne ich szczegóły, zostaną udostępnione zainteresowanym w trakcie bezpośrednich rozmów. Są uzależnione m.in. od ilości osób poddawanych badaniu. W cenie badania zawarte są koszty porady prawno – merytorycznej.

Uwaga: Rabaty i znaczne obniżenie kosztów przy stałej współpracy.