Powrót do Dla Biznesu

Ochrona marki

W społeczeństwie innowacyjnym, ogromnego znaczenia nabiera własność przemysłowa. Jej ochrona staje się ważnym aspektem każdej działalności gospodarczej. W dobie nasilonej konkurencji między przedsiębiorcami dochodzi do wielu naruszeń związanych z naruszeniem własności znaku towarowego.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, określa stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Prywatne Biuro Śledcze-Detectio od początku swojego istnienia oferuje przedsiębiorcom wsparcie w zakresie zbierania dowodów pozwalających na cywilnoprawną i karnoprawną ochronę przedmiotów własności przemysłowej.

Specjalizacje Prywatnego Biura Śledczego- Detectio– zbieranie dowodów w sprawach:

  • roszczeń o zaniechanie naruszeń ( patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • roszczeń o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  • roszczeń o naprawienie szkody,
  • przypisywania sobie autorstwa albo wprowadzanie w błąd innej osoby co do autorstwa cudzego projektu ( plagiat),
  • ujawnienia uzyskanej informacji o cudzym wzorze użytkowanym lub wzorze przemysłowym,
  • oznaczania towaru podrobionym znakiem towarowym,
  • wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym.

W śledztwach i działaniach terenowych Prywatne Biuro Śledcze- Detectio stosuje metody które pozwalają na użycie uzyskanych dowodów lege artis w późniejszych bądź trwających aktualnie postępowaniach sądowych.

Proponujemy darmową konsultację detektywistyczną i opracowanie pisemnego planu działań w sprawie ( oferty ) przed podjęciem decyzji o ewentualnej współpracy.

Słowniczek pojęć: