Powrót do Dla Biznesu

Ochrona danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Regulacja ta zastąpi w całości dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Nowe prawo obowiązywać będzie wszystkich przedsiębiorców, którzy w swojej działalności przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe osób fizycznych, np. klientów. RODO, oprócz nowych i rozległych obowiązków, wprowadza zasadę rozliczalności, która przerzuca na przedsiębiorcę ciężar wykazania, że stosuje się do wszystkich obowiązków ochrony danych. Nieprzestrzeganie przepisów może narazić przedsiębiorcę na wysokie kary – nawet do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa (decyduje wartość wyższa).

Oferta współpracy:
Każdy rodzaj działalności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
Tymczasem zostało już mniej niż pół roku (118 dni roboczych) by dostosować Państwa organizacje do wymagań RODO.
Zmieniająca dotychczasowy porządek prawny regulacja nakłada na osoby zarządzające liczne nowe obowiązki, między innymi:

 • przeprowadzenia i udokumentowania analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych
 • opracowania zupełnie nowych dokumentów (rejestru czynności przetwarzania)
 • oceny konieczności powołania w ramach struktur wewnętrznych organizacji stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • zgłaszania w ciągu 72 godzin incydentów bezpieczeństwa do organu nadzorczego i informowania osób, których dane dotyczą o naruszeniach.

RODO wzmacnia pozycję osób, których dane są przetwarzane rozszerzając możliwości dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej a także zaostrza sankcje za naruszenie przepisów (administracyjne kary finansowe nawet do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu).

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rekomenduje, by organizacja przeanalizowała, czy wszystkie stosowane w niej rozwiązania, procedury i formularze są zgodne z nowymi przepisami przez przeprowadzenie rzetelnego audytu przygotowawczego.

Proponowany przez nas audyt umożliwi Państwu zaplanowanie konkretnych rozwiązań dostosowawczo – naprawczych uwzględniających specyfikę i możliwości Państwa organizacji.

Wykorzystywane przez nas techniki audytowe w sposób kompleksowy badają operacje przetwarzania danych, dostarczając Państwu niezbędnych narzędzi (raport zawierający elementy takie jak: inwentaryzacja zasobów i procesów przetwarzania, ocena spełnienia wymogów RODO oraz rekomendacje wdrożeniowe), dzięki którym nie tylko zredukujecie Państwo ryzyko nałożenia kar finansowych, lecz również wzmocnicie Państwo pozytywny wizerunek organizacji, zyskując zaufanie klientów i pracowników.

Prywatne Biuro Śledcze – Detectio oferuje:

 • Symulacje kontroli realizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 • Audyty z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Outsourcing ABI
 • Opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Wdrożenia oraz optymalizacje systemów ochrony danych osobowych.
 • Wsparcie administratora bezpieczeństwa informacji powołanego przez Klienta.
 • Świadczenie usług eksperckich z zakresu ochrony danych osobowych .
 • Przygotowanie wniosków o rejestrację, aktualizację, wyrejestrowanie zbiorów danych osobowych w rejestrze GIODO.
 • Przeglądy bezpieczeństwa informacji.
 • Szkolenia zamknięte i otwarte z zakresu ochrony danych osobowych

Kompetencje i uprawnienia:

Ekspert ds. danych osobowych Prywatnego Biura Śledczego-Detectio:

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych, pełni funkcję ABI. Posiada praktyczną znajomość zagadnień ochrony danych osobowych i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów ochrony danych osobowych w podmiotach zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, aktywny szkoleniowiec (około 100 szkoleń z zasad ochrony danych przeprowadzanych w skali roku) i jednocześnie audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji normy ISO 27001 oraz systemu zarządzania jakością ISO 9001. Obecnie aktywnie zaangażowany w działania na rzecz dostosowywania jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Torunia do reformy przepisów ochrony danych osobowych. Etatowy pracownik Prywatnego Biura Śledczego – Detectio.

Zapraszamy do współpracy. Jednocześnie zastrzegamy wybór ograniczonej liczby obsługiwanych podmiotów.

Pozdrawiam.
Właściciel/ Dyrektor Zarządzający: mgr Marian Bogumił Szłapa