Powrót do Dla Biznesu

Kontrwywiad gospodarczy

Działania Prywatnego Biura Śledczego i Wywiadowni Gospodarczej – Detectio, pozwolą nie tylko na ochronę tajemnicy handlowej państwa przedsiębiorstwa. Kontrwywiad gospodarczy to nowoczesne, dopiero wchodzące na polski rynek narzędzie wykorzystywane zarówno do celów Public Relations, jak i ochrony biznesu. Podstawowe zakresy aktywności Biura:

  • Utrudnienia działalności szpiegostwa przemysłowego i nieuczciwej konkurencji;
  • Utrudnienia działalności windykatorów, wywiadu gospodarczego i prywatnych detektywów;
  • Ukrycia struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych i holdingów.

Specjalizujemy się w opracowaniu i wdrożeniu DEZINFORMACJI

Wysokospecjalistyczne produkty:

PAKIET ILB

Pakiet prewencyjny Proponujemy Państwu także nowoczesny produkt typu intensive looking on business / ILB/

Prywatne Biuro Śledcze będzie czuwała nad bezpieczeństwem państwa firmy w oparciu o stały kontrakt na obsługę konsultingową. Zaletami usługi tego rodzaju są między innymi:

  • udzielenia Państwu pomocy w najkrótszym możliwym czasie,
  • rabaty przy prowadzeniu wywiadów gospodarczych,
  • bieżący konsulting z wybranym doradcą drogą elektroniczna lub telefoniczną,
  • rabat na cały wachlarz usług oferowanych przez PBŚ-Detectio.
  • kontrwywiadowczy monitoring w firmie ( szczegóły produktu przeznaczone są dla podmiotów zainteresowanych.

ponadto pakiet ILB obejmuje cieszący się rosnącym zainteresowaniem na rynkach amerykańskich i zachodnio-europejskich, nowoczesny produkt Anonymous Fiduciary on business AFB ( anonimowy powiernik w biznesie )

PRZECIWDZIAŁANIE BEZPRAWNEJ INWIGILACJI – Pakiet SAB

Doświadczenia z prowadzonych spraw i śledztw wykazują, że osoby decyzyjne w organizacji, kadra menadżerska jak także osoby ” rozpracowywane” przez konkurencję lub wytypowane do pozyskania w charakterze ” kreta” poddawane są m.in. stałej bądź doraźnej niejawnej, obserwacji. Działania te mają na celu dostarczenie materiałów obciążających bądź kompromitujących osobę bądź organizację.

Działania takie na zlecenie konkurencji, prowadzą profesjonaliści- ludzie ze środowisk związanych ze służbami specjalnymi czy tajnych pionami Policji. Realizując tego rodzaju zlecenia osoby takie posługują się wszystkimi ( także nielegalnymi ) technikami i narzędziami.

W ramach pakietu SAB – powoływana jest grupa zadaniowa

W skład pakietu wchodzą m.in.:

  • kontr-obserwacja ( działanie polega na ujawnieniu faktu pozaprawnej tajnej obserwacji, rozpoznanie zagrożenia i podjęcie kontr działań mających na celu ustalenie osób bądź organizacji zlecających działanie;
  • badanie pojazdu ” obiektu chronionego” pod katem ukrytych lokalizatorów GPS, zainstalowanych nadajników ( podsłuchu)