Udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe PBŚ-Detectio

Informujemy, że w dniu 18 maja 2015 roku Urząd Patentowy RP  pod numerem: Z.442637 opublikował zgłoszenie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy: znak słowno graficzny http://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=2015812

logo_Detectio_white

Opis znaku: Znak zawiera element słowny “DETECTIO” zapisany czcionką w kolorze czarnym, w położeniu horyzontalnym,stylizowana litera “O” na końcu wyrazu jest większa od pozostałych liter i ma postać koła, którego krawędź została narysowana pogrubiona linią w kolorze czarnym, lewa połowa została wypełniona kolorem pomarańczowym a prawa żółtym. Przy czym koło zostało podzielone na cztery równe wycinki, za pomocą pionowej i poziomej linii w kolorze białym. Poniżej słowa “DETECTIO” znajdują się trzy wyrazy ” PRYWATNE BIURO ŚLEDCZE” zapisane w jednej linii, czcionką w mniejszym rozmiarze, w kolorze czarnym.

Ponadto pod numerem Z.442635   opublikowano zgłoszenie o udzielenie prawa ochronnego na znak słowny: Prywatne Biuro Śledcze- Detectio

  http://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20proste.aspx

Ochrona prawna dotyczy klasy towarowej 41: usług szkoleniowych i informacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego detektywów i pracowników ochrony, szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa biznesu.

Ochrona prawna dotyczy klasy towarowej 45: usług detektywistycznych, usług ochrony osobistej i mienia, eskorty, konwoju, usługi monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi monitoringu satelitarnego osób i mienia, usługi obserwacji osób i mienia, usługi w zakresie poszukiwania i identyfikacji osób i mienia, usługi w zakresie zbierania, weryfikacji i utrwalania informacji dotyczących osób i mienia, usługi wykrywania urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa.

Właściciel/ Dyrektor Zarządzający Prywatnego Biura Śledczego-Detectio mgr Marian Szłapa

 

 

Pozostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: