Poradnik Prywatnego Biura Śledczego – Detectio: Rozmowa z detektywem

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) to zasada istotna z perspektywy zlecenia usługi detektywistycznej. Jakie są faktyczne deficyty wiedzy i umiejętności niektórych detektywów, wiedzą najlepiej tylko … detektywi:). W Kancelariach Prywatnego Biura Śledczego – Detectio, co najmniej kilku klientów miesięcznie, to osoby które w efekcie ” profesjonalnych działań detektywistycznych” nie uzyskały jakiegokolwiek dokumentu kończącego zlecenie bądź też- zostały tam uwzględnione ustalenia nielegalne z punktu widzenia prawa, bądź też nie mające jakiegokolwiek znaczenia dla sprawy. W trakcie wizyty w Biurze Detektywistycznym, zorientujmy się czy nasz rozmówca ma jakiekolwiek pojęcie o kodeksie postępowania karnego, o mechanizmach procesowych np. w sprawie cywilnej. Zapytajmy jak będą zbierane dowody w naszej sprawie. Co detektyw rozumie przez często używane w tym środowisku pojęcie- logicznego ciągu okoliczności i zdarzeń. Chcę być dobrze zrozumiany, nie chodzi tutaj o egzaminowanie lecz o przekonanie, że mamy do czynienia z osobą która jest zawodowo przygotowana do tak subtelnej ” operacji” jaką jest zbieranie informacji mających w przyszłości stanowić dowód w sprawie.Jeżeli w trakcie wstępnej rozmowy, detektyw proponuje zastosowanie narzędziowni czy tez metod pracy operacyjnej zastrzeżonych prawnie – to proponuje w szybkim tempie opuścić biuro. Uzyskany w ten sposób materiał nigdy nie będzie materiałem lege artis, uznawanym przez organ procesowy jako dowód w sprawie. W najgorszym razie na wniosek dowodowy pełnomocnika naszego adwersarza o wyłączenie części materiału, zostanie on skierowany do Prokuratury w celu oceny czy zostało złamane prawo. Efekt procesowy – odwrotny od zamierzonego. Kultura prawna detektywa ale także wizja przyszłych czynności no i to co najważniejsze – doświadczenie. Proszę pamiętać, że osoba która z nami rozmawia, jeżeli zaistnieją takie okoliczności procesowe będzie stawała w charakterze świadka. Wielu z czytających ma świadomość lub domyśla się, że realizacja procesowej roli świadka, jest zadaniem trudnym. Tym trudniejszym, że detektyw powinien nie tylko ” obronić” dokumentu jakim jest środek dowodowy – Sprawozdanie z czynności detektywa- ale także reprezentować swojego klienta w trakcie odpowiedzi na pytania stawiane przez pełnomocnika adwersarza procesowego czy tez organ procesowy. Detektywi Prywatnego Biura Śledczego- Detectio. prowadzący konsultacje jak także realizujący zlecenia detektywistyczne, posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe jak także przygotowanie teoretyczne. Jesteśmy w stanie skonsultować każdy problem prawny w oparciu o prawników współpracujących z Prywatnym Biurem Śledczym – Detectio. Dbamy o standardy wykonywania czynności detektywa jak także przestrzegamy zasad etyki zawodowej.

Pozostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: