Pisemne Sprawozdanie z Czynności Detektywa.

O czym warto wiedzieć korzystając z usług agencji detektywistycznej:

Pisemne Sprawozdanie z Czynności Detektywa.

Ustawodawca narzucił prawny obowiązek detektywowi ( przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą regulowaną ustawą o usługach detektywistycznych ) przekazania klientowi pisemnego Sprawozdania z czynności w przedmiocie zlecenia ( art. 13 i art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. z późn. zm.)

W przypadku wykorzystania procesowego takiego dokumentu, pełnomocnik procesowy strony bądź sam zainteresowany w trakcie czynności sądowych składa wniosek dowodowy o uznanie Sprawozdania z Czynności Detektywa jako dowodu w sprawie. Sprawozdanie powinno zawierać oznaczenie( dane ) zleceniobiorcy i zleceniodawcy, datę zawarcia umowy, opis przedmiotu umowy. Następnie określenie przedmiotu i zakresu przeprowadzonych czynności, opis stanu faktycznego i datę zakończenia czynności w sprawie. Załącznikiem do Sprawozdania są uzyskane w trakcie czynności realizacyjnych nagrania video, materiał fotograficzny. Należy pamiętać, że dokument kończący czynności detektywistyczne powinien zawierać także inne elementy, z których wymogiem sine qua non powinien być podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub podpis detektywa wykonującego czynności w sprawie.

Pozostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: