Konsultacje detektywistyczne

Przyjęcie zlecenia detektywistycznego i podpisanie umowy w przedmiocie sprawy poprzedzają darmowe konsultacje. W zależności od zagadnienia omówienie sprawy i jej wycenę, dokonuje właściciel bądź detektyw biura.

Miejscem spotkania konsultacyjnego jest Kancelaria PBŚ-Detectio.

Decydują o tym kwestie związane z zapewnieniem tajemnicy zawodowej ale także a może przede wszystkim interes prawny potencjalnego klienta.

Konsultacja detektywistyczna jest darmowa tylko w przypadku, skorzystania z niej w siedzibie Biura.

W trakcie konsultacji omówione zostaną kwestie prawne dotyczące zlecenia i metodyka jego realizacji. Nastąpi także ustalenie formy rozliczenia i wycena usługi.

Podpisanie umowy może ( ale nie musi ) nastąpić bezpośrednio po konsultacji.

Uwaga: Do momentu rozpoczęcia czynności w sprawie popisanej umową na konto firmowe PBŚ-Detectio należy przelać przedpłatę. Jest to kwota 40-50% ustalonego wynagrodzenia. Pozostała kwota przekazywana jest po zakończeniu czynności detektywistycznych, po otrzymaniu Sprawozdania z czynności detektywa ( powyższe jest doprecyzowane w umowie).

Pamiętaj o tym, że:

Możesz być obserwowany – w przypadku niewłaściwego wyboru miejsca spotkania z detektywem, nastąpi dekonspiracja zlecenia, jeszcze przed rozpoczęciem właściwej pracy.

Miejsce publiczne – nie gwarantuje dyskrecji, nie pozwala także na szczegółowe omówienie sprawy.

Jeżeli prowadzisz kwerendę internetową agencji detektywistycznych, do których chcesz się zwrócić o pomoc – nie rób tego w miejscu zamieszkania z komputera do którego może mieć dostęp twój adwersarz. Postaraj się wykorzystać do tego celu terminal zewnętrzny. Twój komputer może być zdalnie kontrolowany. Na wolnym rynku można nabyć proste programy umożliwiające szpiegowanie.

Nie ujawniaj planów „wynajęcia detektywa” osobom trzecim, nie możesz być pewnym czy osoby którym zaufałeś zapewnią poufność tej informacji.

Jeżeli twój adwersarz posiada ( bądź może posiadać ) dostęp do bilingu twojego telefonu, nie wykonuj z niego połączenia do agencji detektywistycznej. Numery telefonów publikowane w internecie można w prosty sposób zidentyfikować ( tak jak we wcześniejszym przypadku dekonspiracja zlecenia nastąpi jeszcze przed rozpoczęciem działań w sprawie.

Na twoja prośbę osoba z którą rozmawiasz okaże ci, Oryginał Wpisu MSW, Polisę Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej detektywa, Zaświadczenie o rejestracji zbioru danych detektywistycznych u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Właściciel/ Dyrektor Zarządzający PBŚ-Detectio: mgr Marian Bogumił Szłapa

Pozostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: