Pozyskanie Informacji

Czynności dowodowe i śledcze w przedsiębiorstwie

Operacje obserwacji niejawnej, prowadzone na terenie Polski i Europy / Mobilne zespoły realizacyjne.

Projektowanie, Opracowanie . Przygotowanie Planu. Koordynacja skomplikowanych obserwacji poza granicami kraju.

Szczegóły i zakres usługi, ustalamy każdorazowo z zainteresowanym podmiotem lub osobą.Konsultacja i kosztorys dla klientów podpisujących umowę współpracy, są  darmowe.