Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Współpraca stała ( outsourcing usług) doraźna ( wsparcie )

 • Ogólne doradztwo prawne i wsparcie prawne biznesu w zakresie ochrony danych osobowych i audytów zewnętrznych w standardzie ISO/IEC 27001)
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa oraz inicjowanie działań zmierzających do dostosowania Spółki do zmian w otoczeniu prawnym;
 • Opiniowanie umów, sporządzanie regulaminów, wewnętrznych procedur;
 • Zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, wytycznymi organu nadzoru, wewnętrznymi politykami oraz umowami z klientami poprzez:
  • prowadzenie i aktualizację rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii czynności przetwarzania oraz innych rejestrów związanych z obszarem danych osobowych,
  • przygotowywanie, aktualizowanie oraz opiniowanie dokumentacji związanej z – przetwarzaniem danych osobowych (umowy, regulaminy, klauzule),
  • zarządzanie incydentami związanymi z danymi osobowymi,
  • udział w procesie analizy ryzyka i audytach obszaru RODO.
  • Szkolenia wstępne/ okresowe dla pracowników Administratora Danych.
  • wsparcie dla Inspektora Ochrony Danych zatrudnionego w przedsiębiorstwie.

Usługa na poziomie eksperckim- prowadzona przez absolwenta studiów w zakresie ochrony danych osobowych z doświadczeniem praktycznym w przedsiębiorstwach.

Audyty zgodności wykonywane przez specjalistę w zakresie ochrony danych osobowych, posiadającego Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Informacji w standardzie ISO/ IEC 27001/

Szczegóły i zakres usługi, ustalamy każdorazowo z zainteresowanym podmiotem lub osobą.

Konsultacja i kosztorys dla klientów podpisujących umowę współpracy, są  darmowe.