Centrum Rozwodowe

Centrum rozwodowe

Poznaj katalog oznak zdrady.

W okresie 2009-2015r. zrealizowaliśmy dwieście siedem zleceń w przedmiocie pozyskania materiału procesowego dla potrzeb postępowania sądowego. Ze względu na duże zainteresowanie ofertą Prywatnego Biura Śledczego-Detectio, wyodrębniliśmy sekcję zajmującą się pozyskiwaniem dowodów w sprawach rozwodowych. Na zakończenie czynności nasz mocodawca otrzymuje pisemne Sprawozdanie z załącznikami w postaci materiału mogącego służyć jako materiał dowodowy. Detektyw odpowiedzialny za realizację sprawy w zależności od potrzeby procesowej może zostać wykorzystany jako źródło dowodowe ( świadek).

Przykładowe działania w sprawie rozwodowej:

  • Obserwacja niejawna
  • Wywiad niejawny mający na celu wytypowanie źródeł dowodowych;
  • Weryfikacja miejsc, zdarzeń i okoliczności mających znaczenie procesowe;
  • Ujawnianie faktycznych źródeł dochodu i majątku ukrytego przed małżonkiem ( byłym małżonkiem) stanowiącego współwłasność małżeńską;
  • Uzyskanie dokumentacji foto/video dla potrzeb przyszłego bądź toczącego się postępowania sądowego;
  • Realizacja przedsięwzięć nietypowych w zależności od sytuacji w sprawie.

Porady Centrum rozwodowego Detectio

(w celu przejścia do artykułu należy kliknąć na podpis obrazka)