Category: Nowoczesne techniki detektywistyczne

Prywatne Biuro Śledcze-Detectio rekomenduje urządzenie DRUID DS.-600

Urządzenie udostępniamy odpłatnie partnerom biznesowym i prywatnym Do czego służy akustyczny system przeciwpodsłuchowy Druid? System jest przeznaczony do zabezpieczenia poufności rozmów biznesowych i prywatnych. W praktyce kontrwywiadowczej spotykamy się z wykrywaczami i lokalizatorami potencjalnych źródeł zagrożenia takich jak: klasyczne podsłuchy, podsłuchy sejsmiczne czy laserowe, dyktafony czy rejestracja dźwięku przy pomocy telefonów komórkowych wniesionych do pomieszczeń. …

Kontynuuj czytanie

Badanie wariografem pracowników i osób ubiegających się o pracę.

© Gabriel Rodríguez

Wariograf – narzędzie wspomagające proces rekrutacji. Testy „ przed zatrudnieniem” są typowym egzaminem w toku którego próbuje się sprawdzić wiarygodność informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych kandydata oraz ujawnić istotne dane jakie świadomie pominął. Badania tego typu maja zasadnicze znaczenie dla pracodawcy. Pozwalają na: Przyśpieszenie procesu opracowania kadrowego kandydata poprzez szybkie i tanie ( w stosunku …

Kontynuuj czytanie

Istota badania poligraficznego

© Gabriel Rodríguez

Współczesny poligraf jest elektronicznym, precyzyjnym przyrządem pomiarowym umożliwiającym rejestrowanie na przesuwającej się taśmie papieru obrazu graficznego wielu reakcji fizjologicznych, takich jak ciśnienie krwi, tętno, zmiany oporu elektrycznego skóry itp. Reakcje te są sterowane przez autonomiczny układ nerwowy a więc niezależny od osoby badanej. Starający się o pracę kandydat, który fałszywie informuje pracodawcę lub ukrywa przed …

Kontynuuj czytanie

Detektyw obiektowy -Insider – jedyne skuteczne narzędzie w przedsiębiorstwie.

© Andre Klopper | Dreamstime Stock Photos

Większość przedsiębiorców spotkało się z nieuczciwymi pracownikami. Doświadczenie uzyskane przez detektywów z Prywatnego Biura Śledczego Detectio, pozwala nam na stworzenie katalogu podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa twojego biznesu. W dniu dzisiejszym omówimy ogólny mechanizm i zasady pracy insidera w sprawach dotyczących kradzieży w firmach. Najczęściej spotykanym procederem są kradzieże na szkodę firmy. Mogą to być pojedyncze …

Kontynuuj czytanie

Badania Wariograficzne w biznesie: część pierwsza

W biznesie uczciwość i lojalność personelu oraz wspólników ma istotne znaczenie bowiem kradzieże, nadużycia, nieuprzejmość wobec klientów, zdrada poufnych problemów firmy powoduje powstanie ogromnych strat, obniża zyski i w konsekwencji może doprowadzić do bankructwa firmy. Głównym celem okresowej kontroli ( badań wariograficznych )jest ustalenie czy w okresie poprzedzającym badanie pracownik nie działał  na szkodę przedsiębiorstwa. …

Kontynuuj czytanie

Detektyw Obiektowy – Insider – Podstawowe informacje

Najpierw należy odpowiedzieć jednak na pytanie- po co Prywatne Biuro Śledcze – Detectio szkoli detektywów obiektowych i do jakich zleceń są oni wykorzystywani? Detektywi obiektowi przeznaczeni są do pracy niejawnej, wewnątrz organizacji przedsiębiorstwa naszych klientów. Celem ich działania jest rozpoznanie a niejednokrotnie rozpracowanie osób działających na szkodę naszego mocodawcy. Najczęściej dotyczy to przestępczych działań skierowanych …

Kontynuuj czytanie