Powrót do Szkolenia

Kadra

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy posiadający nie tylko przygotowanie teoretyczne, lecz również wieloletnie doświadczenie praktyczne. Poniżej znajdziecie Państwo krótką informację na temat poszczególnych wykładowców.

Jarosław Kolas – p.o. Dyrektora d/s szkolenia zawodowego, wykładowca

Jarosław KolasMagister pedagogiki, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył podyplomowe studia ekonomiczne na kierunku zarządzanie. Emerytowany oficer Policji. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Centralnym Biurze Śledczym, oraz kierując komórkami operacyjnym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Przez ostatnie cztery lata pracy w Policji pełnił funkcję komendanta Komisariatu w Toruniu. Obecnie związany jest z wiodącym na rynku detektywistyki Prywatnym Biurem Śledczym Detectio. Podczas prowadzonych zajęć przybliżać będzie państwu prawne i praktyczne aspekty zawodu detektywa.

 


Marian Szłapa – właściciel PBŚ Detectio, wykładowca

Marian SzłapaDyplomowany oficer-absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Uniwersytetu Bydgoskiego. Emerytowany oficer byłego Biura d/w z Przestępczością Zorganizowaną i Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Warszawie. Od stycznia 2009 roku założyciel i Dyrektor Zarządzający Prywatnego Biura Śledczego- Detectio posiadającej Wpis do Rejestru firm prowadzących działalność regulowaną ustawą o usługach detektywistycznych i Koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia. W ramach Biura Śledczego nadzoruje i koordynuje osobiście sprawy z zakresu śledztw gospodarczych i kryminalnych. Członek i aktualny Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.


 

Dariusz Bartnicki – ekspert z zakresu badań poligraficznych, wykładowca

Dariusz BartnickiEkspert badań poligraficznych, były funkcjonariusz Policji. Od 2003r. przeprowadzał badania wariograficznych dla Centralnego Biura Śledczego. Wykładowca Centrum Szkolenia Policji w Legionowie prowadzący zajęcia z zakresu wykorzystania poligrafu na kursach „Techniki przesłuchań FBI”. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych a także rekomendowany ekspert z zakresu badań poligraficznych tej organizacji. Obecnie działa w sektorze prywatnym przeprowadzając badania dla firm ochroniarskich, konwojujących wartości pieniężne, detektywistycznych oraz wszelkich innych branż gdzie występowały zjawiska przestępcze.


Tadeusz Wawroń – wykładowca

Tadeusz WawrońEmerytowany oficer Komendy Głównej Policji w Warszawie. Licencjonowany Detektyw. W resorcie spraw wewnętrznych pracował w pionie kryminalnym, narkotykowym zajmując różne stanowiska, w tym Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji. Ostatnie lata służył w Centralnym Biurze Śledczym Policji, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Po odejściu ze służby w 2007 r. związał się z Prokuraturą Okręgową we Włocławku, gdzie pracuje w charakterze analityka kryminalnego. Od maja 2015 r. dodatkowo pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku.