O firmie

slider-2
slider-3
slider-4
slider-biuro-bydgoszcz-2
slider-biuro-bydgoszcz-3
detectio-darmowe-konsultacje-detektywistyczne
detectio-zabezpieczenie-biznesu-system-druid
slider-11a

Prywatne Biuro Śledcze – Detectio to profesjonalna Agencja Detektywistyczno – Wywiadowcza, specjalizująca się w pozyskiwaniu informacji dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, także dowodów dla potrzeb postępowań sądowych w sferze cywilnej i karnoprocesowej ( na każdym etapie procesowym). Korzystamy z zaawansowanych sposobów pozyskiwania informacji.

Firma działa z sukcesem na terenie kraju i za granicą od 2009 roku. Jej twórcą a zarazem Dyrektorem Zarządzającym jest emerytowany oficer Komendy Głównej Policji w Warszawie – mgr Marian Bogumił Szłapa. Prywatne Biuro Śledcze – Detectio jest wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych pod numerem RD-1/2009 i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania usług detektywistycznych. Detektywi zatrudnieni i współpracujący z biurem spełniają stawiane prawem wymagania, określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym zwłaszcza w ustawie z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych.

Co czyni z naszej firmy lidera w branży detektywistycznej?

  • Kadra i zasoby ludzkie: Współpracownikami i ekspertami Prywatnego Biura Śledczego są emerytowani oficerowie służb specjalnych Wojska i Policji, absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wyższych uczelni cywilnych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy dochodzeniowej i operacyjnej. Doświadczenie łączymy z uczciwością, samodyscypliną, niezawodnością i hołdowaniu etyce pracy. Właśnie dzięki temu nasz klient otrzyma usługę najwyższej jakości.
  • Konkurencyjne ceny, rabaty i promocje: W ostatnich latach nasza działalność cieszyła się ogromnym zainteresowaniem a nasi klienci realizowali zamierzone cele. Prywatne Biuro Śledcze stosuje przejrzyste zasady wyceny usługi. W ramach promocji dla swoich przyszłych klientów oferujemy bezpłatne konsultacje a także bezgotówkowe opracowanie planu czynności realizacyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że rynek legalnych usług detektywistycznych nie jest tani. Dlatego jesteśmy otwarci na negocjacje cenowe.
  • Działania Lege artis (zawsze zgodnie z prawem i etyką zawodową): Nasza firma otrzymała wpis do rejestru Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji zezwalający na prowadzenie działalności regulowanej ustawą o usługach detektywistycznych. Odpowiedzialni za realizację skomplikowanych zadań posiadają licencję detektywistyczną. Występujemy w trakcie postępowania sądowego w charakterze świadków, przedstawiając dowody przemawiające na korzyść klienta. Część z naszych detektywów należy do Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.
  • Unikalne produkty i usługi: Oprócz usług standardowych dla branży detektywistycznej , PBŚ-Detectio oferuje produkty niedostępne w innych firmach tego typu. Doskonałym przykładem jest profesjonalna oferta „ insiderów- detektywów obiektowych” wykorzystywanych do infiltracji i niejawnego rozpoznania niekorzystnych tendencji bądź rozpracowania osób i grup przestępczych, działających na szkodę przedsiębiorstwa. Pakiet SAB – czyli przeciwdziałanie bezprawnej inwigilacji- oparty został o wieloletnie doświadczenia zawodowe.
  • Ośrodek doskonalenia zawodowego detektywów i pracowników ochrony –Detectio jest naturalnym zapleczem biura, w którym szkolimy i doskonalimy osoby z całego kraju. Priorytetem jest jednak wyprofilowanie współpracowników i specjalistów, przeznaczonych do realizacji skomplikowanych działań w terenie

Prywatne Biuro Śledcze – Detectio Profesjonalizm i Dyskrecja

Schemat działania PBŚ Detectio

Jak działamy

Każda profesjonalna Agencja Detektywistyczna planuje działania realizacyjne w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Niemniej jednak, bez względu na przedmiot sprawy, istnieje powtarzalny schemat działań detektywistycznych do którego winien stosować się każdy prywatny detektyw. Prywatne Biuro Śledcze Detectio jako jedna z nielicznych Agencji Detektywistycznych w kraju opracowała i wdrożyła algorytmy działań w trakcie realizacji przyjętych …

Pokaż strony »

Cennik

Ceny usług ustalane są w trakcie bezpłatnych konsultacji w Kancelarii Prywatnego Biura Śledczego- Detectio. W zależności od przedmiotu zlecenia, istnieje możliwość rozliczenia ryczałtowego ( kwota ustalona z góry za całą usługę ) bądź rozliczenie godzinowe: kwota ustalona za każdą rozpoczętą godzinę obserwacji bądź udokumentowanych czynności w sprawie. W sprawach biznesowych konsultacji udziela i sporządza wycenę: …

Pokaż strony »

Kariera

Kariera w Prywatnym Biurze Śledczym- Detectio Zawód detektywa cieszy się rosnącą popularnością a zapotrzebowanie na informacje tak w sferze procesowej jak i operacyjnej zarówno w kraju jak i za granicą jest ogromne. Jeżeli jesteś zdeterminowany aby pracować i doskonalić swoje umiejętności z najlepszymi fachowcami w tej branży, skontaktuj się z nami. Kogo poszukujemy: ekspertów z …

Pokaż strony »

Media o nas

Chociaż prywatny detektyw i jego praca kojarzona jest głównie z dyskretnym pozostawaniu w cieniu, to są jednak też takie sytuacje, gdy najlepszy efekt osiągnie się właśnie ze współpracy z mediami. Poszukiwanie osób, tropienie oszustów, to jedynie niektóre przypadki, gdy prywatny detektyw spotyka się z dziennikarzami. W swej wieloletniej działalności na ryku usług detektywistycznych właściciel Prywatnego …

Pokaż strony »

Blog

Usługi Detektywistyczne to specyficzna dziedzina działalności gospodarczej, która pojawiła się w Polsce dopiero w okresie transformacji w latach dziewięćdziesiątych. Wiązało się to z zasadą rezygnacji z omnipotencji aparatu państwowego , między innymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym czasie rozpoczął się proces dynamicznego rozwoju sektora prywatnego w zakresie działalności detektywistycznej. Pierwszą regulacją prawna …

Pokaż strony »

Prawo i etyka

Prawo Prawne aspekty działalności zawodowej Prywatnego Detektywa regulują poniższe ustawy i akty wykonawcze: Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110 z poźn. zm.) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 z poźn. zm.) Ustawa z dnia …

Pokaż strony »